THÉP HÌNH

Thép hình I – H

THÉP HÌNH CHỮ I-H – ( I-H STEEL SECTIONS) [pe2-gallery class=”alignleft” ] [/pe2-gallery] Thép hình chữ I-H sản xuất bằng phương pháp cán nóng liên tục, qua tạo hình bằng các trục cánj từ phôi thép đặc vuông. Thép ứng dụng đa dạng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, làm kết cấu. Kích […]

Thép hình U

THÉP  HÌNH CHỮ U –  U STEEL SECTION, U STEEL CHANNEL [pe2-gallery class=”alignleft” ] [/pe2-gallery] Thép hình chữ U sản xuất bằng phương pháp cán nóng liên tục từ phôi thép đặc vuông. Thép ứng dụng đa dạng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, làm kết cấu. Kích cỡ sản xuất thép U […]

Thép góc V, L

THÉP GÓC V, L – EQUAL AND UNEQUAL STEEL ANGLE  [pe2-gallery class=”alignleft” ] [/pe2-gallery] Thép góc sản xuất bằng phương pháp cán nóng liên tục từ phôi thép đặc vuông. Thép ứng dụng đa dạng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, làm kết cấu. Kích cỡ sản xuất thép góc đều từ 25x25mm […]