18/7/2013 Vinapipe tăng giá ống đen và ống tôn mạ kẽm

Ngày 18/7/2013, Vinapipe – Công ty TNHH Ống thép Việt Nam thông báo  giá ống đen và ống tôn mạ kẽm điều chỉnh tăng 400 đồng/kg, có hiệu lực từ ngày 18/7/2013  như sau:

201307Vina-ongden1.jpg

Giá ống tôn mạ kẽm:

20130718-Vina ton ma kem.jpg