17/01/2013 Vinapipe tăng giá ống đen

Ngày 17/01/2013, Vinapipe thông báo  giá ống đen điều chỉnh tăng 300 đồng/kg, có hiệu lực từ ngày 21/1/2013  như sau:

20130117-Vina tang gia.JPG