17/01/2013 VG pipe tăng giá ống đen

Ngày 17/01/2013, VG pipe thông báo  giá ống đen tăng 300 đồng/kg, có hiệu lực từ ngày 22/1/2013  như sau:

20130117-VG tang gia.JPG