19/8/2013 Vinapipe, Hòa phát, Việt Đức Vg pipe tiếp tục tăng giá ống đen

Ngày 13~19/8/2013, Công ty ống thép Việt Nam Vinapipe, Ống thép Hòa Phát Hoaphatpipe, ống thép Việt Đức VGpipe thông báo tăng giá ống đen,tôn mạ kẽm thêm từ 300~500 đồng/kg:

20130308-Vina ong den.JPG

 Thông báo Hòa phát:

20131908- HOaphat ong den.JPG

2/8/2013 Vinapipe, VG pipe, Hoaphat pipe tăng giá ống thép đen và tôn mạ kẽm

Ngày 2/8/2013, Công ty ống thép Việt Nam Vinapipe thông báo tăng giá ống đen, tôn mạ kẽm điều chỉnh tăng có hiệu lực từ ngày 2/8/2013 như sau: ( Các nhà máy Việt Đức VG pipe, Hòa phát cũng điều chỉnh tăng tương tự:

08082013Vinapipe%20tang%20gia.jpeg

 

18/7/2013 Hòa Phát tăng giá ống thép đen và ống tôn mạ kẽm

Ngày 18/7/2013, Hoaphat pipe Ống thép Hòa phát thông báo  giá ống đen và ống tôn mạ kẽm điều chỉnh tăng , có hiệu lực từ ngày 18/7/2013  như sau:

20131807-Hoaphatgiaong den+tonmakem.jpg

 

18/7/2013 Vinapipe tăng giá ống đen và ống tôn mạ kẽm

Ngày 18/7/2013, Vinapipe – Công ty TNHH Ống thép Việt Nam thông báo  giá ống đen và ống tôn mạ kẽm điều chỉnh tăng 400 đồng/kg, có hiệu lực từ ngày 18/7/2013  như sau:

201307Vina-ongden1.jpg

Giá ống tôn mạ kẽm:

20130718-Vina ton ma kem.jpg

 

 

 

18/07/2013 Ống thép Việt Đức – VG Pipe tăng giá ống đen

Ngày 18/7/2013, VG pipe thông báo giá ống đen tăng 400 đồng/kg, có hiệu lực từ ngày 18/7/2013 như sau:

20130718-VG ongden1.jpg

17/01/2013 VG pipe tăng giá ống đen

Ngày 17/01/2013, VG pipe thông báo  giá ống đen tăng 300 đồng/kg, có hiệu lực từ ngày 22/1/2013  như sau:

20130117-VG tang gia.JPG

17/01/2013 Vinapipe tăng giá ống đen

Ngày 17/01/2013, Vinapipe thông báo  giá ống đen điều chỉnh tăng 300 đồng/kg, có hiệu lực từ ngày 21/1/2013  như sau:

20130117-Vina tang gia.JPG

10/01/2013 Vinapipe giá ống đen

Ngày 10/01/2011, Vinapipe thông báo  giá ống kẽm điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 14/1/2013  như sau:

20130110-Vinapipe ong den.JPG

02/01/2013 Vinapipe giá ống thép mạ kẽm

Ngày 02/01/2011, Vinapipe thông báo  giá ống kẽm điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 02/1/2013  như sau:

20130102-Vinapipe ong ma.JPG

 

 

18/2/2011 Vinapipe ống kẽm

Ngày 18/2/2011, Vinapipe thông báo điều chỉnh giá ống kẽm như sau:

1. Ống thép mạ kẽm không ren (GPE) hạng BSA1, BSM:

Kích thước                            GPE-BSA1(đ/kg)                  GPE-BSM(đ/kg)

1/2”                                          26.800                                      26.000

3/4”                                          25.800                                      25.900

1”                                             25.700                                      25.800

1-1/4”~ 1-1/2”                        25.600                                      25.700

2”-4”                                       25.500                                      25.600

2. Ống thép mạ kẽm có ren hai đầu (GTE) hạng BS-A1, BSM:

Từ ½”~4”: Giá trên + 250 đ/kg (đã bao gồm VAT 10%)

3. Ống thép mạ kẽm loại mỏng dùng cho mục đích cơ khí (vạch vàng):

Kích thước                            Đô dày  1.9mm(đ/kg)           Đ ộ d ày 1.6mm(đ/kg)

1/2”~3/4”                               26.800                                     27.600

1”                                            26.700                                     27.600

1-1/4”~ 1-1/2”                       26.600                                     27.600

2”                                            26.500

* Độ dày khác

1”                                            (2,1mm)                                  25.700

1-1/4”~ 1-1/2”                       (2,1mm)                                  25.600

2”                                            (2,3mm)                                  25.500

2-1/2”~ 4”                              (2,1~2,6mm)                           25.700

Công ty ống thép Vinapipe thông báo giá ống thép đen áp dụng từ ngày
18-2-2011 đối với khách hàng:

Ống thép tròn đen, hộp vuông, cn Đơn giá (đ/kg)
1. Ống thép sx từ nguyên liệu băng hẹp TQuốc
– độ dày 0.7 – 1.4 mm 20,200
– độ dày 1.5mm-1.8mm 19,800
– độ dày 2.0mm trở lên 19,500
2. Ống thép sản xuất từ thép lá cuộn HRC
– độ dày 1.2 . 1.4mm 20,200
– độ dày 1.5mm 19,800
– độ dày 1.8mm 19,800
– độ dày 2.0mm trở lên 19,500
3. Ống thép sản xuất từ nguyên liệu tôn cán nguội
– độ dày 0.6 -1.5mm 20,200
4. Ống thép sản xuất từ tôn mạ kẽm 22,700

Đơn giá: Đã bao gồm thuế GTGT VAT 10%, thanh toán ngay khi giao hàng

Địa điểm giao hàng: Tại kho Nhà máy

Ghi chú: Đây là thông báo giá của Nhà máy thông báo chính thức  và khuyến nghị các đại lý áp dụng cho khách hàng sử dụng. Các đại lý có thể bán với giá ưu đãi hơn cho khách hàng của mình.

Thông báo giá ống mạ kẽm Vinapipe áp dụng từ ngày 18-2-2011

Thông báo giá ống đen Vinapipe áp dụng từ ngày 18-2-2011

Thông báo giá ống tôn mạ kẽm Vinapipe áp dụng từ ngày 18-2-2011

Đơn giá: Đã bao gồm thuế GTGT VAT 10%, thanh toán ngay khi giao hàng

Địa điểm giao hàng: Tại kho Nhà máy

Ghi chú: Đây là thông báo giá của Nhà máy thông báo chính thức  và khuyến nghị các đại lý áp dụng cho khách hàng sử dụng. Các đại lý có thể bán với giá ưu đãi hơn cho khách hàng của mình.