Tháng Một 31, 2013

Thép hình I – H

THÉP HÌNH CHỮ I-H – ( I-H STEEL SECTIONS) [pe2-gallery class=”alignleft” ] [/pe2-gallery] Thép hình chữ I-H sản xuất bằng phương pháp cán nóng liên tục, […]
Tháng Một 30, 2013

Thép hình U

THÉP  HÌNH CHỮ U –  U STEEL SECTION, U STEEL CHANNEL [pe2-gallery class=”alignleft” ] [/pe2-gallery] Thép hình chữ U sản xuất bằng phương pháp cán nóng […]
Tháng Một 29, 2013

Thép góc V, L

THÉP GÓC V, L – EQUAL AND UNEQUAL STEEL ANGLE  [pe2-gallery class=”alignleft” ] [/pe2-gallery] Thép góc sản xuất bằng phương pháp cán nóng liên tục từ […]