19/8/2013 Vinapipe, Hòa phát, Việt Đức Vg pipe tiếp tục tăng giá ống đen

Ngày 13~19/8/2013, Công ty ống thép Việt Nam Vinapipe, Ống thép Hòa Phát Hoaphatpipe, ống thép Việt Đức VGpipe thông báo tăng giá ống đen,tôn mạ kẽm thêm từ 300~500 đồng/kg:

20130308-Vina ong den.JPG

 Thông báo Hòa phát:

20131908- HOaphat ong den.JPG

2/8/2013 Vinapipe, VG pipe, Hoaphat pipe tăng giá ống thép đen và tôn mạ kẽm

Ngày 2/8/2013, Công ty ống thép Việt Nam Vinapipe thông báo tăng giá ống đen, tôn mạ kẽm điều chỉnh tăng có hiệu lực từ ngày 2/8/2013 như sau: ( Các nhà máy Việt Đức VG pipe, Hòa phát cũng điều chỉnh tăng tương tự:

08082013Vinapipe%20tang%20gia.jpeg

 

18/7/2013 Vinapipe tăng giá ống đen và ống tôn mạ kẽm

Ngày 18/7/2013, Vinapipe – Công ty TNHH Ống thép Việt Nam thông báo  giá ống đen và ống tôn mạ kẽm điều chỉnh tăng 400 đồng/kg, có hiệu lực từ ngày 18/7/2013  như sau:

201307Vina-ongden1.jpg

Giá ống tôn mạ kẽm:

20130718-Vina ton ma kem.jpg

 

 

 

18/07/2013 Ống thép Việt Đức – VG Pipe tăng giá ống đen

Ngày 18/7/2013, VG pipe thông báo giá ống đen tăng 400 đồng/kg, có hiệu lực từ ngày 18/7/2013 như sau:

20130718-VG ongden1.jpg

17/01/2013 VG pipe tăng giá ống đen

Ngày 17/01/2013, VG pipe thông báo  giá ống đen tăng 300 đồng/kg, có hiệu lực từ ngày 22/1/2013  như sau:

20130117-VG tang gia.JPG

17/01/2013 Vinapipe tăng giá ống đen

Ngày 17/01/2013, Vinapipe thông báo  giá ống đen điều chỉnh tăng 300 đồng/kg, có hiệu lực từ ngày 21/1/2013  như sau:

20130117-Vina tang gia.JPG

10/01/2013 Vinapipe giá ống đen

Ngày 10/01/2011, Vinapipe thông báo  giá ống kẽm điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 14/1/2013  như sau:

20130110-Vinapipe ong den.JPG