GIÁ ỐNG THÉP HÀN ĐEN, MẠ KẼM CỠ LỚN

BẢNG GIÁ ỐNG HÀN ĐEN, MẠ KẼM CỠ LỚN D125-D400

Tel: 04.22135512 /FAX: 04.36473024; Mobile: 0909.158.999

MR.TUAN-0909158999
YM: anhdcna, email: tuan.nguyen8999@gmail.com;

1.JPG20120201078.jpgCIMG9086.JPGSSAW_steel_pipe.jpg

- BẢNG GIÁ